گروه آموزشی شطرنج مهر

تلفن :02122852951

همراه :09196383793

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


گروه آموزشی شطرنج مهر

خلاصه مشخصات:

  • 09196383793
  • 02122852951