هوشنگ پور رحیمی

نیروی هوایی – خیابان 5 – بعد از فلکه دوم – جنب مسجد انصارالحسین

تلفن: 77479209

هوشنگ پور رحیمی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


هوشنگ پور رحیمی

خلاصه مشخصات:

  • هوشنگ پور رحیمی
  • 77479209
  • نیروی هوایی