هتل برج سفید

آدرس :تهران، خيابان پاسداران، برج سفيد

تلفن :22565676

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


هتل برج سفید

خلاصه مشخصات:

  • 22565676
  • خيابان پاسداران