موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: کیلومتر 5 اتوبان تهران- کرج ، خروجی پیکان‌شهر، خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران
وبسایت دانشگاه: http://www.rifr-ac.ir/
شماره تلفن: 44787290

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

خلاصه مشخصات:

  • 44787290
  • کیلومتر 5 اتوبان تهران- کرج