موزه نقاشی پشت شیشه تهران

موزه نقاشی پشت شیشه تهران

موزه نقاشی پشت شیشه تهران

آدرس: تهران، خ سعدی، خ برادران قائدی (هدایت)، تقاطع خ نورمحمدی

تلفن: 77526777-021

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


موزه نقاشی پشت شیشه تهران

خلاصه مشخصات:

  • 77526777
  • خ سعدی