مقتدر آزادی

جاده مخصوص کرج – خیابان عبیدی – جنب پادگاه 15 خرداد – درمانگاه صنیع خانی

تلفن: 44515060 – 44515070 – 44515080

متخصص 46ی و جراحی استخوان و مفاصل

مقتدر آزادی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مقتدر آزادی

خلاصه مشخصات:

  • مقتدر آزادی
  • 44515060 - 44515070 - 44515080
  • جاده مخصوص کرج