مرکز فرهیختگان

بلوار میرداماد -نرسیده به میدان محسنی- خیابان حصاری یا رازان جنوبی -کوچه یکم- پلاک 2

کدپستی:1548945111

تلفن:22227533

مرکز فرهیختگان

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز فرهیختگان

خلاصه مشخصات:

  • 22227533
  • بلوار میرداماد