مرکز تصویر برداری گامانایف ایران

دستگردی (ظفر) – نرسیده به بزرگراه مدرس – جنب بیمارستان علی اصغر(ع) – پلاک 195

تلفن : 22902512-6

مرکز تصویر برداری گامانایف ایران

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز تصویر برداری گامانایف ایران

خلاصه مشخصات:

  • 22902512-6
  • دستگردی (ظفر)