مرکز تصویر برداری همای سلامت

انقلاب – خیابان ابوریحان – تقاطع خیابان شهدای ژاندارمری – پلا 64

تلفن : 66482405-7-66482424

مرکز تصویر برداری همای سلامت

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز تصویر برداری همای سلامت

خلاصه مشخصات:

  • 66482405-7-66482424
  • انقلاب