مرکز تصویر برداری سیدخندان

سیدخندان – خیابان غفاری – پلاک 4 – طبقه دوم

تلفن : 22864259-22866390- 22861911

مرکز تصویر برداری سیدخندان

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز تصویر برداری سیدخندان

خلاصه مشخصات:

  • 22864259-22866390- 22861911
  • سیدخندان