مدرسه نخبگان طلایه داران جامع

آدرس :خیابان  امام خمینی روبروی شیخ هادی پلاک 344

تهران :66402146

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مدرسه نخبگان طلایه داران جامع

خلاصه مشخصات:

  • 66402146
  • خیابان امام خمینی