مجموعه ورزشی اردوگاه شهید باهنر

 آدرس :باهنر (نیاوران) – خیابان فیضیه

کد پستی  : 19787

تلفن :22281304

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مجموعه ورزشی اردوگاه شهید باهنر

خلاصه مشخصات:

  • 22281304
  • باهنر (نیاوران)