مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

آدرس: تهران خیابان آزادی – بین چهارراه نواب و رودکی – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
وبسایت دانشگاه: http://itvhe.ac.ir/
شماره تلفن: 66940777

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

خلاصه مشخصات:

  • 66940777
  • خیابان آزادی