فرهنگسراي كار

آدرس : تهران ، خيابان آزادي ، خيابان استاد معين ، خيابان هاشمي ، ميدان هاشمي
تلفن : 66046945 – 66029060
فكس : 66029060
آدرس وب سايت : www.kar.farhangsara.ir – www.rouiesh.ir
پست الكترونيكي : kar@rouiesh.ir

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرهنگسراي كار

خلاصه مشخصات:

  • 66046945
  • خيابان آزادي