فرهنگسراي انديشه

آدرس : تهران ، خيابان شريعتي ، تقاطع خيابان شهيد قندي ، روبروي باشگاه پيام ، بوستان
تلفن : 88766030
فكس : 88765509
آدرس وب سايت : WWW.fandisheh.ir
پست الكترونيكي : info@farhangsara.ir

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


فرهنگسراي انديشه

خلاصه مشخصات:

  • 88766030
  • خيابان شريعتي