غلام علی قربانی

جاده مخصوص کرج – خیابان عبیدی – جنب پادگاه 15 خرداد – درمانگاه صنیع خانی

تلفن: 44515040

غلام علی قربانی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


غلام علی قربانی

خلاصه مشخصات:

  • غلام علی قربانی
  • 44515040
  • جاده مخصوص کرج