علی اصغر پناهی متین

میدان شمشیری (سه راه آذری) – خیابان 45متری زرند – درمانگاه مشیری

تلفن: 66691919

علی اصغر پناهی متین

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


علی اصغر پناهی متین

خلاصه مشخصات:

  • علی اصغر پناهی متین
  • 66691919
  • میدان شمشیری (سه راه آذری)