عفت رزاقی

امام خمینی(ره) – نرسیده به میدان حسن آباد – بیمارستان سینا

تلفن: 66701041-9

عفت رزاقی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


عفت رزاقی

خلاصه مشخصات:

  • عفت رزاقی
  • 66701041-9
  • امام خمینی(ره)