عبدالرضا غفاری

نازی‌آباد – خیابان رجایی – پلاک 502 – درمانگاه 13 آبان

تلفن: 55061123-4

متخصص 46ی و جراحی استخوان و مفاصل

عبدالرضا غفاری

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


عبدالرضا غفاری

خلاصه مشخصات:

  • عبدالرضا غفاری
  • 55061123-4
  • نازی‌آباد