سالن شنا ورزنده

آدرس :مهر آباد جنوبي خ 20 متري شمشيري خ شهيد رعنايي

منطقه 9

تلفن :66690900

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


سالن شنا ورزنده

خلاصه مشخصات:

  • 66690900
  • مهر آباد