رستوران بابا قدرت

رستوران بابا قدرت

آدرس:میدان هروی ، خیابان وفا منش ، نبش کوچه شمس

تلفن:22931056

فرداموتور


نمایندگی پورشه-تعمیرگاه پورشه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


رستوران بابا قدرت

خلاصه مشخصات:

  • 22931056
  • میدان هروی