دکتر محمدمهدی قاسمیان

شادآباد – بلوار خلیج – بیمارستان شهیدفیاض بخش – کدپستی : 1379613541

تلفن: 66250645-50

دکتر محمدمهدی قاسمیان

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر محمدمهدی قاسمیان

خلاصه مشخصات:

  • دکتر محمدمهدی قاسمیان
  • 66250645-50
  • شادآباد