دکتر محمدتقی کیا

دستگردی (ظفر) – بین آفریقا (جردن) و ولی عصر – پلاک 302 – ساختمان پزشکان سینا

تلفن : 88775894-88794118

دکتر محمدتقی کیا

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر محمدتقی کیا

خلاصه مشخصات:

  • دکتر محمدتقی کیا
  • 88775894-88794118
  • دستگردی (ظفر)