دکتر قربان محمد زاده

امین الملک ( امامزاده حسن ) – کوچه حیدری – درمانگاه امامزاده حسن

تلفن: 55738885

دکتر قربان محمد زاده

نمایندگی پورشه-تعمیرگاه پورشه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر قربان محمد زاده

خلاصه مشخصات:

  • دکتر قربان محمد زاده
  • 55738885
  • امین الملک ( امامزاده حسن )