دکتر فرشاد فصیحی

قلعه مرغی – جنب پارک معلم – دارالشفا امام زمان

تلفن: 55664000 – 55661282

دکتر فرشاد فصیحی

نمایندگی پورشه-تعمیرگاه پورشه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر فرشاد فصیحی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر فرشاد فصیحی
  • 55664000 - 55661282
  • قلعه مرغی