دکتر عامر عبادی

دولت آباد – بلوار قدس – درمانگاه دارالتوحید

تلفن: 33754825-7

متخصص 46ی و جراحی استخوان و مفاصل

دکتر عامر عبادی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر عامر عبادی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر عامر عبادی
  • 33754825-7
  • دولت آباد