دکتر رضا آژنگ

تهرانسر – بلوار گل ها – بلوار لاله – پلاک 2 – درمانگاه خیریه صاحب کوثر (قوامین)

تلفن : 44520582-6

دکتر رضا آژنگ

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر رضا آژنگ

خلاصه مشخصات:

  • دکتر رضا آژنگ
  • 44520582-6
  • تهرانسر