دکتر حمید عبدالحسین نیا

نازی آباد – بازار دوم – نبش خیابان نیکنام (بوعلی) جنوبی – مجتمع تخصصی بوعلی – طبقه دوم – کدپستی : 1815669443

تلفن: 55081209

دکتر حمید عبدالحسین نیا

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر حمید عبدالحسین نیا

خلاصه مشخصات:

  • دکتر حمید عبدالحسین نیا
  • 55081209
  • نازی آباد