دکتر حمید صالح یار

شهرک قدس (غرب) – چهارراه پونک باختری – بیمارستان آتیه

تلفن : 88086081-9-88086077

دکتر حمید صالح یار

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر حمید صالح یار

خلاصه مشخصات:

  • دکتر حمید صالح یار
  • 88086081-9-88086077
  • شهرک قدس (غرب)