دکتر حسین رضایی

بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) – کیلومتر 15 – شرکت سایپا – درمانگاه سایپا

تلفن: 48952555

دکتر حسین رضاییارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر حسین رضایی

خلاصه مشخصات:

  • دکتر حسین رضایی
  • 48952555
  • بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)