دوچرخه فروشی هوندا

نشانى :ایران، تهران، تهران ، خ. مولوی – بین خیابان كارگر و ولی عصر – پ.114

منطقه11

تلفن :۵۵۳۸۲۳۳۹, ۵۵۳۷۳۴۳۵

شاخه فعاليت :دوچرخه و قطعات دوچرخه

صندوق پستی :۱۳۳۹۸

نام مسئول :محمد پروین شه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دوچرخه فروشی هوندا

خلاصه مشخصات:

  • صبح و بعدازظهر
  • محمد پروین شه
  • ۵۵۳۸۲۳۳۹, ۵۵۳۷۳۴۳۵
  • خ. مولوی - بین خیابان كارگر و ولی عصر