دوره های آزاد دانشکده کار آفرینی

نشانی: خیابان امیرآباد شمالی – نبش خیابان شانزدهم(شهید فرشی مقدم) – دانشکده کارآفرینی – دفتر دوره های DBA و MBA آزاد و کاربردی

ساعت کار: 15:30-7:30

تلفن گویا: 8-88225006

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دوره های آزاد دانشکده کار آفرینی

خلاصه مشخصات:

  • 88225006
  • خیابان امیرآباد شمالی