دبستان دولتی امام حسين (ع )

آدرس :شهرک محلاتي /فاز3/م امام علي

تلفن :22441465

نوع مدرسه :عادي _دولتي

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دبستان دولتی امام حسين (ع )

خلاصه مشخصات:

  • 22441465
  • شهرک محلاتي