دانشگاه شهید رجایی

آدرس :اتوبان امام علی/حسین آباد/دانشگاه شهید رجایی

تلفن :09121038856

مدیریت :امیر حسین منظمی

آکادمی :دانشگاه شهید رجایی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دانشگاه شهید رجایی

خلاصه مشخصات:

  • امیر حسین منظمی
  • 09121038856
  • اتوبان امام علی