داروخانه سیار

صادقیه – فلکه اول صادقیه – نرسیده به 24 متری خسرو – پلاک 771

تلفن :  44213965

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


داروخانه سیار

خلاصه مشخصات:

  • 44213965
  • صادقیه