باشگاه ورزشی ویدانا

 

آدرس: یوسف آباد، ضلع جنوبی میدان سلماس، جنب فرش فروشی مرند

تلفن: ۸۸۱۰۹۵۸۳ ، ۸۸۱۰۹۵۸۲

 

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه ورزشی ویدانا

خلاصه مشخصات:

  • ۸۸۱۰۹۵۸۳
  • یوسف آبا