باشگاه آمادگی جسمانی آسمان غرب(آقایان )

آدرس :شهرك راه آهن 45 متري كاج بلوار اقاقيا 18 متري اول نبش سروستان چهارم

درجه باشگاه 3

تلفن :44728828


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه آمادگی جسمانی آسمان غرب(آقایان )

خلاصه مشخصات:

  • 44728828
  • شهرك راه آهن