استخر شهید شجاعی

آدرس :تهرانسر بلوار گلها جنب تالار گلها

تلفن :44516311

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


استخر شهید شجاعی

خلاصه مشخصات:

  • 44516311
  • تهرانسر