استخر رحیمیان

آدرس :تهرانسر اصلی نبش خیابان نهم ط چهارم پاساژ رحیمیان

مبلغ بلیط آزاد : 180000ریال
درصد تخفیف : 40درصد
مبلغ پرداختی با استخر کارت هوشمند : 108000ریال

تلفن :44517410

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


استخر رحیمیان

خلاصه مشخصات:

  • 44517410
  • تهرانسر