آموزشگاه موسیقی راه صبا – اتابکی

آدرس: انتهای خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه ۳۷، پلاک ۱۶، طبقه ۲

تلفن: ۸۸۷۹۴۲۱۳ ، ۸۸۷۹۴۱۰۶ ، ۸۸۷۸۱۴۴۹

 

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزشگاه موسیقی راه صبا – اتابکی

خلاصه مشخصات:

  • ۸۸۷۹۴۲۱۳
  • انتهای خیابان خالد اسلامبولی