آزمايشگاه تشخيص پزشكي آرامش

سعادت آباد-ميدان كاج- خيابان نهم-پلاك 12-طبقه دوم

22139016

آزمايشگاه تشخيص پزشكي آرامش

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمايشگاه تشخيص پزشكي آرامش

خلاصه مشخصات:

  • 22139016
  • سعادت آباد