دبستان پسرانه ارس

دبستان پسرانه ارس

زعفرانيه

22435233

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه ابتدای احمدناصري

مدرسه ابتدای احمدناصري

ازگل

22486960

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبستان تقوي نيا

دبستان تقوي نيا

ازگل

22490753

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه دخترانه تقوا پیشگان

مدرسه دخترانه تقوا پیشگان

کامرانيه شمالي

22287444

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه دخترانه پيوند

مدرسه دخترانه پيوند

وليعصر

22752833

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه پروين اعتصامي شعبه 2

مدرسه پروين اعتصامي شعبه 2

رودبارقصران

26512602

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه پروين اعتصامي

مدرسه پروين اعتصامي

نياوران

26108960

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبستان بهشت برين

دبستان بهشت برين

فرمانيه

22282925

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه بهارمدرسي

مدرسه بهارمدرسي

دربند

22756468

مشاهده و اطلاعات بیشتر

غیر انتفاعی بهاران پايتخت

غیر انتفاعی بهاران پايتخت

شريعتي

22678100

مشاهده و اطلاعات بیشتر

غیر انتفاعی انديشه سبز

غیر انتفاعی انديشه سبز

ميني سيتي

22468097

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه ابوطالب

مدرسه ابوطالب

چيذر

22202131

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه آفتاب آذرين

مدرسه آفتاب آذرين

خ شهيد فلاحي

22415636

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه آزاده( دبیرستان )

مدرسه آزاده( دبیرستان )

شهرک قمر بني هاشم

22489300

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه  آئين روشن

مدرسه آئين روشن

كامرانيه

26111595

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه دکتر ایوب آزاد حسینی

مدرسه دکتر ایوب آزاد حسینی

محدوده شاهین

444435445

مشاهده و اطلاعات بیشتر