مدرسه بهجتيه ( متوسطه )

مدرسه بهجتيه ( متوسطه )

لويزان

22471128

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه دخترانه انقلاب فشم

مدرسه دخترانه انقلاب فشم

رودبارقصران

26503029

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبیرستان امام حسن مجتبي(ع)

دبیرستان امام حسن مجتبي(ع)

ميني سيتي

22451113

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبیرستان الزهرا(س )(ايثارگران )

دبیرستان الزهرا(س )(ايثارگران )

شهرک محلاتي

22463212

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبیرستان اديب فرزانه

دبیرستان اديب فرزانه

شريعتي

22200709

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبیرستان احمديه

دبیرستان احمديه

شهرک قائم

22462659

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبیرستان دخترانه ابوريحان

دبیرستان دخترانه ابوريحان

خ شريعتي

22235935

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبیرستان دولتی خواجه نصيرالدين طوسي

دبیرستان دولتی خواجه نصيرالدين طوسي

رودبارقصران

26512738

مشاهده و اطلاعات بیشتر

غیر انتفاعی خاتم

غیر انتفاعی خاتم

اتوبان چمران

22405479

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبیرستان شاهد جلال آل احمد

دبیرستان شاهد جلال آل احمد

ميدان تجريش

22709100

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبیرستان پسرانه انديشه خوارزمي

دبیرستان پسرانه انديشه خوارزمي

چهار راه فرمانيه

22280819

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه اميرالمومنين (متوسطه )

مدرسه اميرالمومنين (متوسطه )

دزاشيب

22670917

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبیرستان امام موسي صدر

دبیرستان امام موسي صدر

خ وليعصر

26211558

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبیرستان امام علي (ع )

دبیرستان امام علي (ع )

شهرک شهيدمحلاتي

22451114

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه پسرانه الغدير(متوسطه )

مدرسه پسرانه الغدير(متوسطه )

نياوران

22721232

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه غیر دولتی امام جواد(ع )

مدرسه غیر دولتی امام جواد(ع )

ميني سيتي

22496052

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه راهنمایی پسرانه اسلام

مدرسه راهنمایی پسرانه اسلام

شريعتي

22237338

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه راهنمایی آزادگان

مدرسه راهنمایی آزادگان

شميران

22455584

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دبستان دولتی امام حسين (ع )

دبستان دولتی امام حسين (ع )

شهرک محلاتي

22441465

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه پسرانه امام سجاد(ع )

مدرسه پسرانه امام سجاد(ع )

ميني سيتي

22441461

مشاهده و اطلاعات بیشتر