مرکز ترک اعتیاد شفا

مرکز ترک اعتیاد شفا

تهرانپارس

77701427

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد سیمای سبز رهایی

مرکز ترک اعتیاد سیمای سبز رهایی

جنت آباد جنوبی

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد سیروس

مرکز ترک اعتیاد سیروس

چهار راه سیروس

33962359

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد سلامتی

مرکز ترک اعتیاد سلامتی

بزرگراه رسالت

22505658

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد سعادت‌آباد

مرکز ترک اعتیاد سعادت‌آباد

سعادت‌آباد

22370145

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد زنان سرزمین خورشید

مرکز ترک اعتیاد زنان سرزمین خورشید

خیابان شوش

55819991

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد رهایی شرق شعبه تهرانپارس

مرکز ترک اعتیاد رهایی شرق شعبه تهرانپارس

خاک سفید

77344733

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد رهایش

مرکز ترک اعتیاد رهایش

میدان ونك

88777955

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد رها

مرکز ترک اعتیاد رها

خیابان ولیعصر(عج)

22055187-22053935

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد رازی طب

مرکز ترک اعتیاد رازی طب

میدان هفت تیر

88827157

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد رازی

مرکز ترک اعتیاد رازی

خیابان افسریه

33862391

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد دولت آباد

مرکز ترک اعتیاد دولت آباد

فلكة اول دولت آباد

33755749

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد جمعیت آفتاب

مرکز ترک اعتیاد جمعیت آفتاب

خیابان سهروردی جنوبی

77639072

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد تعاونی اعتیاد تهران

مرکز ترک اعتیاد تعاونی اعتیاد تهران

خیابان مفتح‌شمالی

88983628

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد پیام آوران همیاری

مرکز ترک اعتیاد پیام آوران همیاری

خیابان هاشمی

66028036

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد پردیس

مرکز ترک اعتیاد پردیس

خیابان قزوین

55704427

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد پامنار شماره 1

مرکز ترک اعتیاد پامنار شماره 1

خیابان 15 خرداد

33962359

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد پامنار

مرکز ترک اعتیاد پامنار

خیابان 15 خرداد

33916404

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد بهجو

مرکز ترک اعتیاد بهجو

فلكه دوم صادقیه

44072945

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد به آفرین

مرکز ترک اعتیاد به آفرین

بلوار آیت الله كاشانی

44111229

مشاهده و اطلاعات بیشتر