مرکز ترک اعتیاد هادی طب

مرکز ترک اعتیاد هادی طب

ستارخان

66506994

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز درمان سوء مصرف مواد ترانه زندگی

مرکز درمان سوء مصرف مواد ترانه زندگی

بالاتر از میدان ولیعصر(عج)

88905017

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کلینیک نخصصی ترک اعتیاد زیتون طلائی

کلینیک نخصصی ترک اعتیاد زیتون طلائی

میدان دهکده المپیک

44176919

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کلینیک ترک اعتیاد همراز

کلینیک ترک اعتیاد همراز

نارمک

77271299 - 77180348

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد هجرت

مرکز ترک اعتیاد هجرت

فلكة دوم تهرانپارس

77337788

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد نوین

مرکز ترک اعتیاد نوین

بلوار كشاورز

8 – 88985400

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد نوید

مرکز ترک اعتیاد نوید

خیابان قزوین

55655585

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد میلاد

مرکز ترک اعتیاد میلاد

بزرگراه رسالت

22505943

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موسسه پیام توانبخشی

موسسه پیام توانبخشی

بزرگراه شیخ فضل ا... نوری

66016095 - 66015476

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد مهرداد

مرکز ترک اعتیاد مهرداد

خیابان تهرانپارس

77639072

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد مشاهیر

مرکز ترک اعتیاد مشاهیر

میدان هفت تیر

77556106

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد مؤسسه مهرسینا

مرکز ترک اعتیاد مؤسسه مهرسینا

نارمك

77214206

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد كلینیك متادون

مرکز ترک اعتیاد كلینیك متادون

خیابان انقلاب

66926032

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد فرصت

مرکز ترک اعتیاد فرصت

خیابان فرصت‌ شیرازی

66900551

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد صداقت

مرکز ترک اعتیاد صداقت

خیابان هاشمی

66837165

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد شهید ملت دوست

مرکز ترک اعتیاد شهید ملت دوست

خیابان مصطفی خمینی

33905574

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد شهید فامیلی

مرکز ترک اعتیاد شهید فامیلی

فلكة دوم تهرانپارس

77339383

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد شهید ذوالفقاری

مرکز ترک اعتیاد شهید ذوالفقاری

بلوار یافت آباد

66692800

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد شهید خوئینیها

مرکز ترک اعتیاد شهید خوئینیها

خیابان رجایی

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز ترک اعتیاد شمیرانات(فرحزاد)

مرکز ترک اعتیاد شمیرانات(فرحزاد)

خیابان فرحزاد

مشاهده و اطلاعات بیشتر