گروه تشریفات و پذیرایی دیبا – آموزشگاه آشپزی

آدرس :خیابان مطهری، روبروی خیابان سلیمان خاطر، پلاک ۱۴۱

تلفن :02186030531

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


گروه تشریفات و پذیرایی دیبا – آموزشگاه آشپزی

خلاصه مشخصات:

  • 02186030531
  • خیابان مطهری