کارگاه آزاد فیلم

آدرس :تهران، خیابان سلیمان خاطر (امیر اتابک)، خیابان وراوینی، پلاک ٢٩

تلفن :٨٨٣٢٩٤٤٢

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


کارگاه آزاد فیلم

خلاصه مشخصات:

  • ٨٨٣٢٩٤٤٢
  • خیابان سلیمان خاطر