کاخ یاقوت-کاخ سرخه حصار

منطقه سرخه حصار

آدرس: تهران، منطقه سرخه حصار

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


کاخ یاقوت-کاخ سرخه حصار

خلاصه مشخصات:

  • منطقه سرخه حصار