پردیس سینمایی چارسو

آدرس :خیابان جمهوری تقاطع حافظ

تلفن :۶۶۷۲۴۴۴۴


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


پردیس سینمایی چارسو

خلاصه مشخصات:

  • ۶۶۷۲۴۴۴۴
  • خیابان جمهوری