پردیس سینمایی زندگی

آدرس :میدان صادقیه – بلوار کاشانی – بلوار اباذر

تلفن :۴۴۰۰۴۸۰۰


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


پردیس سینمایی زندگی

خلاصه مشخصات:

  • ۴۴۰۰۴۸۰۰
  • میدان صادقیه